Qui som?


DI-GAM és una associació pro-activa, orientada a la gent desocupada amb riscos d'exclusió laboral y social. 

El nostre objectiu principal és oferir suport a les persones amb risc d'exclusió social mitjançant un projecte integral que inclogui el reforçament emocional i posterior orientació soci-laboral.

Com a persones incloses dins d'aquest perfil, sense prestació ni subsidi en alguns casos i conscients d'arribar a ser invisibles per a la resta de la societat, lluitem per tornar a trobar-hi el nostre lloc: "Existim, som vius i amb moltes experiències per donar i compartir".

Creiem que per a que una persona desocupada torni a reinserir-se soci-laboralment, primer cal recuperar-lo emocionalment. Sovint es troba envaït per sentiments d'apatia i de rebuig social que l'afecten profundament i, en moltes ocasions, no és conscient d'aquesta situació de menysteniment i solitud.

Entenem que qualsevol pot caure en la desesperació i la solitud, corrent el risc d'esdevenir invisibles per la societat laboral. Conscients d'aquest problema, tenim el ferm propòsit de treballar de forma coordinada, integral i inclusiva amb altres organitzacions, amb el ferm propòsit de construir una veritable xarxa social, que serveixi de suport a la gent immersa en aquesta situació i ajudar-la per reinserir-la laboralment.


HISTÒRIC

Vam començar al any 2013 (el 17/04/13 aprox.) denominat en primera instància ALD-50 que era un intent de plataforma solidària d'aturats de llarga durada que va nèixer arran d'un Grup d'Ajuda Mútua (GAM-1), iniciat i conduït per terapeutes anomenats Grup Dignitat, organitzat pel departament de salut de CCOO. L'objectiu era trobar eines per ajudar-nos a superar aquesta situació de desocupació. Posteriorment, es van crear dos grups més d'ajuda mútua (GAM-2 i GAM-3). Arrel d'això, ens vàrem consolidar com a grup de treball i vàrem passar a constituir-nos com associació DI-GAM al 20/06/2014. 


QUI FORMA L'ASSOCIACIÓ? QUINS SÓN ELS COL-LECTIUS QUE ENS CARACTERITZEN?


Actualment l'associació la forment un grup de persones que provenen de diferents camps laborals i diferents situacions socials. Hi han membres que es troben en atur forçós de llarga durada i sense cap tipus de prestació, altres en atur cobrant la prestació i altres en treballs precaris.QUE, PERQUÈ, PER A QUI HO FEM?


Com a associació DI-GAM, tenim un perfil heterogeni. Ens reunim setmanalment per a posar en comú les nostres idees i planificar les nostres accions, amb la intenció de poder-les adreçar, en un futur, als desocupats aturats que necessitin suport. Volem treballar de forma coordinada, integral i inclusiva amb altres organitzacions.

Ens basem en 4 pilars:

1. Suport emocional.
2. Orientació formativa.
3. Reinserció socio-laboral.
4. Sensibilització.

1.- SUPORT EMOCIONAL

Coma continuació dels GAM's iniciats pels terapeutes, va sorgir la iniciativa de prosseguir amb aquest suport entre els membres de l'associació, per refermar l'autoestima.

Mensualment, també seguim tenint trobades amb el Grup Dignitat. Per a les persones que necessiten un ajut personalitat en relació a aquesta problemàtica, existeix la possibilitat de poder-los derivar a l'equip professional.

Els GAM emocionals, pretenen ser "grups de suport emocional a gent afectada per l'atur". Estem obrint camí per intentar canalitzar els sentiments negatius d'aquelles persones que tenen la necessitat d'obrir-se.

És molt important l'efecte del suport emocional i desafecció, així com l'acompanyament de la persona, sent el seu objectiu la seva recuperació emocional per enfrontar-se a la reinserció laboral.

La nostra raó de ser i d'actuar està basada en el respecte mutu i en tenir cura d'un mateix i dels altres.

  
"TOTA OPINIÓ I ESTAT ÉS PERSONAL, PERÒ SEMPRE ES POT APRENDRE DELS ALTRES"
                                                        

2.- ORIENTACIÓ FORMATIVA

La nostra associació pot informar sobre les diferents entitats i/o plataformes, que promouen activitats formatives de cara a trobar feina i si cal, també un inicial acompanyament.


A més, hi ha la intenció d'integrar tallers especialitzats, doncs creiem que en l'entorn de l'atur és una eina molt important.

3.- REINSERCIÓ SOCIO-LABORAL

Contactar amb les entitats oportunes per assessorar sobre auto-ocupació i recerques de feina.


Donar-nos a conèixer a diferents organismes oficials, per sol-licitar que com a col-lectius de persones desocupades formen part de la societat amb riscos d'exclusió laboral i social.

Contactar amb empreses per demanar sensibilització de cara al nostre perfil, fent esment als ajuts que puguin haver-hi.

4.- SENSIBILITZACIÓ

La nostra associació té com a objectiu conscienciar a la societat en general sobre la difícil situació que estem visquen molts ciutadans, que tant es troben en la situació d'atur o amb feines totalment precàries.